Úspěšná prezentace
aneb jak přesvědčit
Úspěšná prezentace

Mít dnes výborný produkt, myšlenku, nápad nebo zvučné jméno již nestačí. Je třeba umět informace efektivně předat. Tento kurz vám ukáže jak prezentovat jednotlivci, malému i většímu počtu lidí tak, abyste vytvořili příznivý dojem, působili přesvědčivě, dokázali reagovat na otázky a zvýšili tak svoji profesionální úroveň i prestiž.

Cíle

Zdokonalit individuální prezentační schopnosti účastníků v oblastech definování cíle prezentace, sestavení logické struktury, užití různých metod a technik prezentátora, rétoriky, přípravy pomůcek vhodných pro danou prezentaci, přizpůsobení prezentace typu a potřebám posluchačů, procvičení reakcí na vyzývavé otázky, uvědomění si vlastních silných a slabých stránek a získání návodu na jejich zlepšení.

Určeno

Manažerům, vedoucím pracovníkům, reprezentantům společností, obchodníkům, všem, kteří potřebují prezentovat sami sebe, přesvědčivě předat své nápady, myšlenky, plány či výsledky práce svého týmu.

Metody

Výklad, řízená diskuse, nácvik jednotlivých fází prezentace s využitím kamery a s následnou analýzou projevu, rétorická cvičení

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost