Asertivita trochu jinak
aneb jak se nebt oponovat
Asertivita trochu jinak

Pohotov? reagovat, zvldat nep?jemn a vyhrocen situace, ubrnit se drobnm provokacm a um?t otev?en? vyjd?it sv poadavky.

Cíle

Rozvinout komunika?n schopnosti v interakci s ostatnmi, odhalit vlastn styl jednn, seznmit se s jednotlivmi asertivnmi technikami, procvi?it vhodn formulace p?i prosazovn svch poadavk? a p?n, poslit adekvtn obrann reakce.

Určeno

Vem, kte? se pot?ebuj p?im??en? prosadit, vem, kte? ct pot?ebu zm?nit sv reakce a chovn ve vztahu k druhm lidem.

Metody

Vklad, ?zen diskuse, praktick cvi?en, modelov situace, individuln prce, testy, zp?tn vazba s vyuitm kamery

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost