Expedice a dodávka zboží
aneb jak podpořit image firmy

V dnešní době má klient stále větší očekávání. Jste v kontaktu se zákazníkem? Dochází k nedorozumění a nepochopení mezi vámi a zákazníkem více než byste si přáli? Děláte vše tak, jak máte a přesto si na vás zákazník stěžuje? Ve srovnání s konkurencí právě vaše chování může ovlivnit pozitivním nebo negativním způsobem jeho rozhodnutí. Tento seminář nutí k zamyšlení nad vlastním jednáním.

Cíle

Uvědomit si, jak hodně záleží na vhodné komunikaci a vstřícném postoji k odběrateli. Ukázat, jak chování řidiče, dealera, rozvozce, pracovníka v expedici... může podpořit obchodní vztah nebo naopak v jednom okamžiku zničit i mnohaměsíční úsilí obchodních zástupců a dalších pracovníků. Vyzkoušet různé reakce na různé situace.

Určeno

Pro řidiče, rozvozce, pracovníky v expedici, a všechny, kteří přicházejí do kontaktu s konečným zákazníkem a svým chováním ovlivňují spokojenost klienta.

Metody

Výklad, praktická cvičení, modelové situace, individuální práce s testy, zpětná vazba.

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost