Komunikační styly v praxi
aneb jak vytvořit příznivou atmosféru při jednání
Komunikační styly v praxi

Každý člověk má určitý charakteristický způsob komunikace. Podle vnějších projevů chování lze pak částečně předvídat jeho jednání a reakce za různých okolností.

Cíle

Uvědomit si rozdíly v jednání jednotlivých typů lidí, rozpoznat styly chování, určit svůj vlastní styl a ukázat, jak správné přizpůsobení vede k efektivnímu jednání.

Určeno

Všem, kteří se chtějí vyznat sami v sobě, porozumět stylu jednání ostatních a využít toho pro vytvoření vstřícné a příznivé atmosféry ke splnění očekávání a závazků.

Metody

Výklad, řízená diskuse, individuální cvičení a práce ve dvojicích, modelové situace, zpětná vazba

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost