Nemoc zaměstnance v roce 2009
aneb změny v legislativě

Pokud se zabýváte otázkami z oblasti pracovního práva a legislativy, pak na tomto semináři máte příležitost získat odpovědi na nejaktuálnější dotazy.

Cíle

Získat přehled o aktuálních změnách v pracovněprávní oblasti.

Určeno

Kurz je určen zaměstnancům personálních útvarů i všem ostatním zájemcům o problematiku pracovního práva.

Metody

Výklad, diskuse.

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Lektor

Mgr. Petra Vakešová (právník, lektor pro oblast pracovněprávních vztahů)

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost