Prodejní dovednosti
aneb jak uspět při obchodním jednání
Prodejní dovednosti

Interaktivní kurz nabízí praktický nácvik obchodních dovedností, jejichž zvládnutí je podmínkou pro úspěch v obchodním jednání.

Cíle

Rozšířit, zdokonalit a posílit obchodní dovednosti od navázání kontaktu s klientem po telefonu, zahájení rozhovoru, vytvoření příznivého prvního dojmu, uvědomění si typu klienta spolu s jeho potřebami a nákupními motivy přes poznání jednotlivých fází obchodního jednání až po překlopení běžných, ale negativně působících ?obchodních? formulací na pozitivní až po vhodnou a rychlou reakci na námitky a jejich předcházení.

Určeno

Manažerům, obchodním zástupcům, prodejcům a všem, jejichž podstatnou náplní práce je kontakt a jednání se zákazníkem.

Metody

Výklad, řízená diskuse, nácvik telefonických rozhovorů za pomoci přenosné telefonní ústředny, individuální a skupinová cvičení, práce ve dvojicích, případové studie, zpětná vazba s využitím kamery.

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost