Stress management
aneb jak zvldat stres
Stress management

Doba se zrychluje a na lidi jsou kladeny stle vy nroky v osobnm i v pracovnm ivot?. Tento tlak se projevuje nervozitou, podrd?nost, neschopnost vyjt s lidmi nebo dokonce fyzickmi potemi. Tento kurz nabz r?zn techniky a praktick cvi?en ke zvldn stresu.

Cíle

Odhalit r?zn projevy stresu, ur?it vlastn stres a ukzat, jakmi metodami ho zvldat a jak proti n?mu p?sobit preventivn?.

Určeno

Vem, kte? si ?asto d?laj starosti a obavy, provaj kadodenn nap?t, zkost, nervozitu, maj pocit, e se nedok zastavit, odpo?vat, zavaj nep?jemn t?lesn pocity nebo se ct vy?erpan.

Metody

Vklad, ?zen diskuse, individuln cvi?en a prce v tmu, zp?tn vazba

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost