Time management
aneb jak být pánem svého času
Time management

Všichni si nějakým způsobem s většími či menšími úspěchy organizují čas v osobním i pracovním životě. Na kurzu se seznámíte s praktickými radami, tipy a s dalšími informacemi, které zefektivní organizaci času

Cíle

Ukázat možnosti efektivního hospodaření s časem, získat nástroje pro řízení svého času a plánování, uvědomit si výhody, úskalí a nutnost delegování a prohloubit individuální schopnosti v těchto oblastech

Určeno

Všem, kteří cítí potřebu lépe hospodařit se svým časem, plánovat, dodržet sliby a termíny

Metody

Výklad, řízená diskuse, individuální cvičení a práce ve dvojicích, zpětná vazba

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost