Time management
aneb jak bt pnem svho ?asu
Time management

Vichni si n?jakm zp?sobem s v?tmi ?i menmi sp?chy organizuj ?as v osobnm i pracovnm ivot?. Na kurzu se seznmte s praktickmi radami, tipy a s dalmi informacemi, kter zefektivn organizaci ?asu

Cíle

Ukzat monosti efektivnho hospoda?en s ?asem, zskat nstroje pro ?zen svho ?asu a plnovn, uv?domit si vhody, skal a nutnost delegovn a prohloubit individuln schopnosti v t?chto oblastech

Určeno

Vem, kte? ct pot?ebu lpe hospoda?it se svm ?asem, plnovat, dodret sliby a termny

Metody

Vklad, ?zen diskuse, individuln cvi?en a prce ve dvojicch, zp?tn vazba

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost