Umění vést
aneb vedoucí úloha manažera
Umění vést

Úspěšný manažer umí řídit i vést. Znamená to umět si zorganizovat čas, být obklopen kolektivem schopných lidí, vědět, jak pozitivně motivovat, rozvíjet, jak postupovat při zadávání úkolu, jak vytvářet podmínky pro spolupráci...

Cíle

Rozšířit a zdokonalit základní manažerské dovednosti, získat nástroje pro motivaci spolupracovníků a podřízených a efektivní komunikaci s nimi, rozvinout individuální schopnosti v oblasti poskytování a přijímání zpětné vazby.

Určeno

Ředitelům, manažerům, vedoucím pracovníkům a dalším, kteří vedou a řídí tým lidí.

Metody

Výklad, řízená diskuse, individuální cvičení a práce v týmu, modelové situace, zpětná vazba s využitím kamery

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost