Výběrové řízení
aneb jak najít nejlepší pracovníky
Výběrové řízení

Tento interaktivní kurz prohlubuje umění vést efektivní přijímací pohovor, odhalit přednosti i nedostatky kandidáta, vytvořit systém hodnocení, objektivně hodnotit a rozhodnout o nejvhodnějším kandidátovi.

Cíle

Rozvinout individuální schopnosti účastníků v oblasti vedení výběrového řízení ? naučit se definovat pracovní požadavky na konkrétní pracovní místo, formulovat otázky pro zjištění skutečné úrovně odborné kvalifikace, znalostí a schopností kandidáta, seznámit se s metodou objektivního hodnocení, procvičit vedení pohovoru, získat zpětnou vazbu a objevit své silné i slabé stránky.

Určeno

Personalistům, vedoucím pracovníkům, manažerům a pracovníkům působících v oblasti lidských zdrojů, kteří se zabývají výběrovým řízením.

Metody

Výklad, řízená diskuse, nácvik vedení přijímacího pohovoru s následnou analýzou

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost