Začínající manažer I
aneb jak uspět v náročné profesní situaci
Začínající manažer I

Budete nebo jste poprvé ve vedoucí funkci? Chcete se připravit na řešení a zvládání každodenních náročných situací, které s sebou nese role vedoucího pracovníka? Potřebujete a chcete se zdokonalit v základních dovednostech nezbytných pro efektivní práci manažera?

Cíle

Pomoci efektivně zvládnout novou profesní roli, pomoci při řešení situací z každodenního života manažera. Získat jasnou představu o prioritách manažerské práce, určit svůj preferovaný styl řízení, zdokonalit se v organizaci času, zamyslet se nad svými silnými i slabými stránkami a rozšířit vlastní poznání a zkušenosti o poznání a zkušenosti jiných.

Určeno

Všem manažerům, kteří se náhle ocitli ve vedoucí funkci, ale i těm, kteří již na této pozici jsou a cítí potřebu se zdokonalit v manažerských dovednostech.

Metody

Výklad, řízená diskuse, praktická cvičení, modelové situace, individuální a skupinová práce s testy, zpětná vazba.

Obsah

Termíny a místa

Aktuálně nejsou vypsány žádné dostupné termíny pro tento kurz.

Smluvní podmínky

Zpět ke kurzům pro veřejnost