I N F O

Poslání

Posláním společnosti ABCD je předávat znalosti a zkušenosti a pomáhat společnostem rozvíjet potenciál svých zaměstnanců.

Tréninkové programy

Tréninkové programy jsou zaměřeny na oblasti individuálních, manažerských a prodejních dovedností a jsou klientům "ušity na míru".

Nabídka

Ráda bych Vám nabídla lektorskou činnost při níž používám osvědčených tréninkových metod a postupů, které vedou k dosažení požadované výkonnosti.

Forma

V kurzech uplatňuji individuální přístup zaměřený na praxi. Teorii spojuji s konkrétní situací klienta. Využívám řízených diskusí, modelových situací, případových studií, individuálních a týmových prací a video analýz.

Přednosti

Přínos

Vzhledem k tomu, že jsou kurzy "ušity na míru", jsou získané poznatky a zkušenosti využitelné v každodenní praxi klienta.

Mgr. Hana Janská