S E R V I S
(kurzy šité na míru)
Dostupnost
  • Po celé republice a po celý rok
  • Pro všechny společnosti a pro různé úrovně
  • Pro skupiny i jednotlivce
Tréninkové prostory, ubytování
  • Na základě požadavků klienta je nabídnuto vhodné místo pro konání školení a po odsouhlasení je rezervováno na jméno klienta. Klient zasílá pouze objednávku.
Vybavení
  • Školení je zajištěno jak po obsahové stránce (manuály, případové studie, příklady, videoprogramy atd.), tak po stránce technického vybavení (PC, dataprojektor, videokamera, telefonní ústředna atd.).
Výstupní zpráva
  • Do 14 dnů po skončení školení je klientu předána výstupní zpráva, jejíž součástí jsou parametry semináře, vyhodnocení semináře účastníky (každý účastník na konci semináře vyplní velmi konkrétní formulář), hodnocení semináře lektorem, doporučení lektora a prezenční listina.
Certifikát
  • Na žádost klienta pak každý účastník získá certifikát o absolvování školení.