INDIVIDUÁLNÍ DOVEDNOSTI

Individuální dovednosti

Komunikace

Objevíte principy verbální komunikace i sílu neverbálního sdělení a sami si asertivní komunikaci podle těchto principů vyzkouíte.

Asertivní komunikace

Postupně se seznámíte se základními informacemi o asertivitě a sami odhalíte chyby, kterých se dopoutíte jak ve svém chování, tak v hodnocení chování druhých lidí. Rozíříte či změníte taktiky svého jednání, budete umět lépe formulovat a prosadit svá přání a požadavky.

Komunikace po telefonu

Postup, když voláte vy a když zvoní telefon, dozvíte se, jak navazovat kontakty, v čem jsou první kontakty těžké a co ve si připravit. Procvičíte si pozitivní vyjadřování a reagování na různé situace.

Time management

Ujasníte si, čeho chcete dosáhnout a jak, poznáte různé způsoby plánování, zjistíte, jak získat čas a jak ho neztrácet.

Prezentace

Seznámíte se s pravidly při přípravě prezentace, se způsoby jak zaujmout, jak reagovat na dotazy, zjistíte, jakou roli hrají vizuální pomůcky a řeč těla.

Vedení porad

Seznámíte se se zásadami přípravy a vedení porad, získáte doporučení jak se vyvarovat chyb a nedostatků při vedení porad, získáte přehled o metodách a technikách vedoucího porady.

Zvládání stresu

Objevíte příčiny, seznámíte se s tipy pro překonávání stresu, dozvíte se o metodách relaxace, aromaterapie...