MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Manažerské dovednosti

Motivace

Poznáte, jak analyzovat situaci a určit vnitřní motivaci vašich podřízených, seznámíte se s různými styly ovlivnění a budete vědět, jak změnit svůj přístup.

Delegování

Objevíte výhody delegování, ale i nevýhody špatného delegování, odhalíte správný postup delegování tak, aby úkol byl splněn k oboustranné spokojenosti.

Zpětná vazba

Získáte návod, jak druhému sdělit cokoli, co se ho týká, aniž by to vzal osobně. Seznámíte se s principy poskytování zpětné vazby.

Koučování

Zjistíte, co je cílem koučování, jaká je úloha kouče, a uvědomíte si, že dodržení principů koučování, individuální přístup a vhodný styl vedení vedou k dlouhodobému úspěchu.

Výběr zaměstnanců

Seznámíte se s tím, co by mělo předcházet výběrovému řízení a jak předejít výběru nevhodného kandidáta. Seznámíte se s metodami vedení a vyhodnocení přijímacího pohovoru.

Vedení týmu a týmová spolupráce

Seznámíte se s principy spolupráce členů týmu v závislosti na jednotlivých fázích vývoje týmu, s rolemi v týmu a se způsoby jednání s týmem.