F O R M A

Semináře jsou vedeny interaktivní formou s individuálním přístupem k účastníkům, to znamená, že účastníci školicích programů jsou do dění zapojováni co nejvíce. Na seminářích jsou používány následující metody: řízená diskuse, video analýza modelové situace a případové studie, řešené individuálně i v týmech.

<<<    zpět    >>>