P Ř Í N O S

Protože náplň kurzu je vždy přizpůsobena konkrétním podmínkám a situaci klienta, jsou získané poznatky a zkušenosti aplikovatelné v každodenní praxi klienta. Výukové materiály jsou zpracovány srozumitelně jako praktický návod, který účastníci po absolvování školení mohou snadno používat.

<<<    zpět    >>>