S P O L U P R Á C E

Firma ABCD staví na kvalitě svých produktů, která je zajištěna ověřováním nejnovějších poznatků v praxi stálým zdokonalováním a odpovědným přístupem k přání klienta. Na základě pochopení cílů společnosti a její stávající situace jsou definovány cíle vzdělávacího projektu. Poté firma ABCD vypracovává návrh tréninkového programu a po odsouhlasení dochází k jeho realizaci a následně k vyhodnocení, formou kompletní výstupní zprávy. Součástí této zprávy je doporučení dalších aktivit vyplývajících z poznatků získaných při realizaci tréninkového programu a přihlížejících k dlouhodobým cílům dané společnosti.

<<<    zpět    >>>